Tilbake til hovedsiden
Om Holla Historielag
FORSIDEN
HOLLA-MINNER
KART
2008 - 30 år
KRØSSET
LEILIGHETEN
TURER
Presse
FOTO
HOLLA-BILDER
ARTIKLER
STYRET
Bestillingsskjema
ARKIV
- ÅRSMØTER
- ARKIV
- ÅRSBERETNINGER
- BREV og INFORMASJON
- Uten navn
- KULTuRMiNNEÅReT 2009
LENKER
HOLLA personer
MØTER REFERATER
 
 
 
mars 2018
ma ti on to fr

 


Du er her: ARKIV » ÅRSBERETNINGER » 2008
 

Holla Historielag 2008

Av Tormod Halvorsen

Det siste arrangementet nevnt i fjorårets utgave av Holla‑Minner var i september da internettbruk sto på programmet. I oktober i fjor var viet et møte ørn brynesteinene fra Eidsborg. Møtet var et samarbeid med Tele­marksbiblioteket. Museumspedagog Vicky M. Grini fortalte at brynestein har vært viktig for folk i dagliglivet fra vikingtiden og til 1950. Folk skulle stelle hus, klær, dyr og åker. Siden jernalderen har en brukt redskaper av jern til disse gjøremålene. Skredderen, treskjæreren, bonden og hærmannen måtte ha skarpe verktøy. Eggen måtte være skarp, og da var Eidsborgbrynene de beste som var. Brynestein ble også brukt til andre formål: som murstein, grav­støtter og grensesteiner mellom gårdene. For oss var det spesielt interessant å høre om brynesteinstransporten på Telemarksvassdraget. Det ligger som kjent mye brynestein ved Eidselva.

I samarbeid med Ulefos Hovedgard ble to møter der oppe i oktober pre­sentert i lagets medlemsbrev. Det gjaldt et møte med Trygve Fett ved Gamle Bergen Museum og et møte med konservator Tor Kjetil Gardåsen. På møtet med Fett var det mange historielagsmedlemmer til stede.

På årsmøtet siste fredagen i november ble Geir Håtveit og Ole Moen tildelt hver sin lokalhistoriepris. Håtveit fikk prisen for sitt arbeid med slekts­granskning, som han var en av de første som startet med lokalt, og for sitt engasjement for kirkeruinene og deres omgivelser. Ole Moen fikk prisen fordi han som del av det sentrale politiske miljøet i Nome og som ordfører var en varm forsvarer av å bevare Øvre Verket. Uten hans medvirkning er det ikke sikkert at Øvre Verket‑bygningene hatt stått i dag. Moen så i sin lange ordførertid alltid nytten av å ta vare på det gamle særpreget ved Ulefos­samfunnet.

Julemarkedet på Øvre Verket var i år godt besøkt. Laget holdt museums­leiligheten åpen, og folk stakk innom for å slå av en prat. Det var salg og ser­vering av julegløgg, kaker og kaffe.

Det første arrangementet i 2008 satte søkelyset på vikingtiden. Frank Refsdal kom i 2007 ut med en bok som tok for seg Grenlandsområdet og det som skjedde der i vikingtiden. I boka ‑ og på møtet ‑ var han også opptatt av å avklare hvor det historiske Grenland hørte hjemme geografisk. At Holla opprinnelig har hørt til Grenland er det liten tvil om. På møtet tok Refsdal for seg personer og steder i det gamle Grenland. Kong Dag kan også ha hersket over Holla, likså danskekongen Harald Blåtann. Refsdal tenker seg at Grenland engang har hørt til det dan­ske riket. Han fortalte også om Olav Trygvasson som kom til Grenland for å legge det under seg. Helgenkongen Olav la også Holla under seg, i følge Refsdal. Mange spørsmål fra et stort publikum kom i kjølvannet av Refsdals foredrag.Frank Refdal forklarte om vikingene fra Grenland

      I februar var temaet gamle postkort fra Holla og resten av Telemark. Det var konservator Tor Kjetil Gardåsen som på en engasjerende måte fortalte om postkortenes mange sider og fascinerende historie. Han hadde tatt med seg mange lysbilder for å illustrere hva han snakket om. Stor inter­esse blant de fremmøtte vakte de mange håndkolorerte postkortene som var så

populære i sin tid.Tor Kjetil Gardåsen fortalte
om postkort

Et samarbeidsmøte mellom laget og Telemarksbiblioteket i mars tok for seg Fensfeltet og den helt spesielle geologien der. Per Bjørn Solvang viste lysbilder fra en tur til vulkanfjellet Lengai i Tanzania som regnes som "bro­ren" til Fensvulkanen. Sverre S. Aksnes og Jon Tore Årtveit fra Fensfeltets geologiforening ga en inspirerende oversikt over geologien i Fensfeltet. Kari Baksås ble på møtet gratulert med sin 90‑årsdag og overrakt blomster av lagslederen. Kari Baksås var den første som fikk lagets lokalhistoriepris.

Siden januar måned hadde en dugnadsgjeng under ledelse av Ole Moen arbeidet i de nye lokalene tillaget i Slusevokterboligen. De renoverte byg­ningen innvendig. Nytt gulvbelegg ble lagt, det ble malt, og toalettet ble til­talende etter dugnadsgjengens store innsats. Lørdag 26. april var huset klart for innvielsesmøtet. Det kom rundt 80 personer, som fikk oppleve et fyldig program og god mat og drikke. Lagsleder holdt tale, og kom blant annet inn på lagets mange aktiviteter. Ole Moen orienterte om hva dugnadsgjengen hadde gjort. Varaordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, hilste fra kom­munen, og synes det var flott alt det laget hadde gjort med huset, og berømmet samtidig den høye aktiviteten i historielaget. Lagets første formann, Arne Johan Gjermundsen, minnet forsamlingen om kampen for å bevare Øvre Verket, der han selv var en viktig brikke. Leder i Telemark Historielag, Ingvar Skobba, hilste fra sin organisasjon, og mente at Holla Historielag hadde fatt til mye. Tidligere nestleder Ragnhild Hagen mente det var viktig at laget hadde fått nye lokalet, og overrakt et posthorn. Nåværende nestleder Aud Køller ønsket å minne forsamlingen på hvor stort arbeid lagslederen hadde lagt ned for historielaget i de nesten 23 år han har vært leder. Lagslederen på sin side ga dug­nadsgjengen en vinflaske her som takk for den store innsatsen.

      I mai var det dagstur til Vest­ Telemark. 45 medlemmer var med. Turen gikk først til Eidsborg. Der tok guiden, konservator Vicki M. Grini, følget med opp til et av brynesteinsbruddene oppunder fjellet. Der fortalte hun at brynestein ikke tålte å ligge i sollys. Vel nede fra fjellet ‑ riktignok i haglvær ‑ gikk følget inn i Eidsborg stavkirke. Guiden fortalte at Eidsborg er blant de minste stavkirkene i landet. Den er også enkelt dekorert. St. Nikuls‑figuren fra katolsk tid er det mest spesielle ved denne kirken. Inne på selve Vest‑Telemarksmuseet viste Vicki M. Grini rundt. Tvedten‑loftet fra 1170 er trolig landets nest eldste bygning. Innvendig fikk deltakerne se en stormanns hus fra 1700‑1 800‑tallet. I den store utstillingshallen var det utstil­lingsmontre med flotte bunader, kniver, sølvpynt, ølboller og mye annet. Mange var også innom utstillingen som tok for seg kraftverksutbyggingen i

Tokke. Lagslederen takket Vicki  M. Grini for en svært god omvisning. Deretter gikk bussen til Dalen hotell for middag. Nåværende driver fortalte om hotellets historie, fra byggingen 1 1894, via opp‑ og nedgangstider, Aage Samuelsens store innsats for hotellet, til dagens moderne drift. Turen til Vest­ Telemark ga dessuten mange storslagne naturopplevelser.

Helt i slutten av mai var det klart for presentasjonen av boken "40 år med folk og biler i gamle Holla ‑ 1903‑1943". Forfatterne, Per Bernt Tufte og Nils Garmo, fortalte om arbeidet med boka. Den er en utvidet utgave av boka som kom 1 1987. Det var en hefte utgave, nå er boka med stivt omslag. Bildene er gjengitt svært bra, og Garmo har laget flere flotte tegninger. Et helt nytt kapittel, kalt "Generatordrift av biler" har kommet med i denne nye utgaven. Dessuten har forfatterne tatt med tre år av krigen som ikke var med sist.

Årets markering av unionsoppløsningen var den fjerde siden avdukingen av unionsbautaen i 2005. 1 år var tidligere biskop Halvor Bergan gjestetaler. Han fortalte om det som skjedde i 1905, og kom også inn på egne erfaringer med svenske geistlige. Bergan understreket også hvor viktig det var med et godt samarbeid over landegrensene. Inne på kirkegården var det samling med bespisning. Her holdt ‑ tradisjonen tro ‑ lagsleder et kåseri. I år var utgangspunktet en reise til Istanbul, det gamle Konstantinopel, med sine kirker, moskeer og palasser. Særlig Hagla Sofia‑kirken, blant verdens eldste, gjorde et solid inntrykk, Kåsøren sammenliknet denne kirken og Holla gamle kirke, med sine likheter og forskjeller.

Helt siden 1990 har historielaget hatt museumsleiligheten på øvre Verket. l ar var nærmere 90 medlemmer bedt om å stille opp som vakter og guider i sommersesongen. De fleste møtte opp og gjorde en fremragende jobb. Øvre Verket er Ulefoss‑samfunnets historiske "sjel". Der hører historielaget hjem­me.

Årets sommertur ble den andre ferden til Asia. I 2006 var det Beijing, i år var det Dehli, Indias hovedstad. Fra Dehli reiste følget bestående av 46 per­soner ut på en tur i det gyldne triangel.

Det ble en svært omfangsrik tur med mange inntrykk, både når det gjelder alle de historiske attraksjonene, men også det sosiale livet. India med sine 1,1 milliarder mennesker fremviser en enorm forskjell mellom fattig og rik. Det fikk reisefølget se under hele turen i India. Begynnelsen og avslutningen av turen dreide seg om Dehli. Dagen etter ankomsten var hovedstaden i fokus. Følget fikk se det Røde Fort, deretter Indias største moské, Jama Masjid. India er i folketall verdens største muslimske land. Mahatma Gandhis minnepark, der han ble kremert etter attentatet i 1948 gjorde et sterkt inn­trykk. Bydelen New Dehli, anlagt av den engelske kolonimakten på begyn­nelsen av 1900‑tallet, ble besøk på ettermiddagen. Her var det flott å komme til India Gate, den 42 meter høye minneportalen over de 70 000 indiske sol­datene som døde i første verdenskrig. Verdens høyeste minaret, Qutub Minaret ble også besøkt. Veien til Ågra ble følget også kjent med. Den tok fem timer i to busser, hvor dagliglivet i Indias utallige landsbyer gjorde et sterkt inn­trykk. Den store mogulkongen Akbars mausoleum i Sikandra ble besøkt underveis. I Agra befinner en av verdens største attraksjoner seg.: Taj Mahal. Holla Historielags medlemmer kom der svært tidlig om morgenen, og fikk oppleve denne lysende juvelen i hvit marmor. Taj Mahal er et mausoleum, og kanskje verdens vakreste byggverk. Utpå dagen ble Ågra Fort besøkt, et av de største i sitt slag i India.

For første gang på historielagets mange reiser ble det benyttet tog. Det var fra Dehli til Gwalior. Det er en by med en arkitektur som er kalt "en visuell og estetisk fryd", og det var slik den også ble opplevd. Festningen ‑ som er så karakteristisk for India ‑ ligger høyt og mektig over byen. Vi har ikke plass til her å nevne alle attraksjonene som reisefølget fikk se. Men vi må nevne Fatehpur Sikri, 1600‑tallsbyen som har ligget uberørt siden den gang. Amber Fort~ India største, 130 meter over bakkenivå var fantastisk og det var også Jaipur, "den rosa byen".

Hva festet seg sterkest i minnet fra India‑turen? For mange av deltakerne ar det nok Samode Palace. En utrolig mottakelse satte standarden for et arrangement med underholdning, mat og drikke ‑ og en avslutning uten side­stykke: et storslagent fyrverkeri nede fra dalen til ære for de langveisfarende gjestene fra Norge.

"Det Soelvoldske Selskab", med de fleste av sine folk i Oslo‑området inviterte i august blant annet medlemmene av historielaget på høsttur til Danmark og Sjælland. De mange påmeldte fra laget gjorde turen mulig. der noen av høydepunktene var besøket på Løvenborg slott, Jægerspris slott med Stenstad‑steinen fra Helgen, København og Louisiana Museum. Styret takker nok en gang "selskabet", og håper på flere turer!

Slusevokterboligen har blitt så flott at styret i høst legger opp til flere lørdagstreff. Det første ble avviklet i september. I den samme måneden var fylkesarkeolog Geir Sørum invitert for å fortelle om fornminnefunn i Holla og Telemark i de siste årene. Det ble en svært interessant kveld. I dag har arkeologene med PC‑maskiner og GPS‑er i letingen etter fornminner. Videre fortalte Sørum at helleristninger ‑ som de på Steinsholt ‑ ikke er spesielt beskyttet av lovverket. Slitasje kan gjøre at de forsvinner, men de kan beskyt­tes ved å bli overdekket.

Et arbeid som har pågått hele året er å gjøre den 22. utgaven av Holla-­Minner klar for utgivelse. Lokalhistoriker Per Bernt Tufte tok igjen på seg oppgaven å være redaktør. 1 2007 passerte denne bokserien fra historielaget 3170 sider. Holla‑Minner er en av de viktigste bærebjelkene i lagets virksom­het, og styret setter stor pris på at Per Bernt Tufte ‑ med sin store arbeids­kapasitet og sitt omfattende kontaktnett ‑ nok et år tok på seg redaktøran­svaret.

(fra Hola Minner 2008, s. 172-176)

Brukernavn


Passord 

 

HOLLA HISTORIELAGS FORMÅL: Å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie. Laget vil arbeide for å spre kunnskap om vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag i bygda.  

 

 HUSK GRASROTANDELEN! 
   følg oss på facebook!

 


 

Et av Arne Johan Gjermundsens store skriftlige arbeider er HOLLAMÅLET i Nedre Telemark. 
550 sider med tettpakka språkhistorie. Her noen smakebiter: 

Ordtak og vendinger:

*Den sto ut i ville været. 
*Vassgras er godt mot hevelser og byller.  
*År lærer meir enn mange bøker. 
*Den finne lyte som leite vil. 
*Det er ikkje bare tida og pengene som teller. 

*Hvis du går med klena på vranga, varsler det ikkje godt

 

Sammenliknings-uttryk:

*Det går som syl i en sekk.

* Gå på som blinde grisar.

*Det ligg på meg som ei klåte

Klengenavn på B: 

Baronen, Billa, Bispen, Blå-Jallis, Bomull, Borr-Borr, Børtes Engel og Bøtta. 

Og på D: Daff, Daffa, Daffen, Dagros, Dala-Mette, Damen, Dansken, Dead Man Walking og Dikken.


Bruk FORUM.  

Hilsen styret
 
 

Holla Historielag, Krøsset, Jernværksveien 16, 3830 Ulefoss. Mailto: gunnar.sanden@live.com  Leder: Gunnar Sanden, tlf 917 48 130 

Holla Historielag er med i Grasrotandelordningen  Organisasjonsnumer 975 666 646.