Tilbake til hovedsiden
Om Holla Historielag
FORSIDEN
HOLLA-MINNER
KART
2008 - 30 år
KRØSSET
LEILIGHETEN
TURER
Presse
FOTO
HOLLA-BILDER
ARTIKLER
STYRET
Bestillingsskjema
ARKIV
- ÅRSMØTER
- ARKIV
- ÅRSBERETNINGER
- BREV og INFORMASJON
- Uten navn
- KULTuRMiNNEÅReT 2009
LENKER
HOLLA personer
MØTER REFERATER
 
 
 
mars 2018
ma ti on to fr

 


Du er her: ARKIV » ÅRSMØTER » ÅRSMØTET 2007

 
ÅRSMØTET 2007

Historielaget avholdt sitt årsmøte med middag fredag 30.november på Vertshuset på Ulefoss.   

  
Ole Moen og Tormod Halvorsen       Tormod Halvorsen og Geir Haatveit

Møtereferat:
Geir Haatveit og Ole Moen hedret

På Holla Historielags årsmøte nylig fikk Geir Haatveit og Ole Moen hver sin lokalhistoriepris. Haatveit var blant de første som startet med slektsgranskning lokalt og Moen spilte en avgjørende rolle da Øvre Verket ble fredet på begynnelsen av 1980-tallet. Begge har i alle år hatt et bredt lokalhistorisk engasjement. Tildelingene med mottatt med stor applaus fra de nærmere 60 deltakerne.

Under det ordinære årsmøtet ble en fyldig årsberetning lest opp av sekretær Bjørg Namløs. Den kunne blant annet fortelle om 10 arrangementer og to turer. Historielaget har i dag 417 medlemmer. Kasserer Gerd Kolle la fram regnskapet og budsjett for 2008, som forsamlingen godtok. Det fremgår av budsjettet at en ny utgave av ”bilboka” kommer ut i løpet av neste år.

 
 Per Bernt Tufte                Arne Johan Gjerrmundsen og lagsleder

Redaktør av Holla-Minner, Per Bernt Tufte, presenterte årets utgave, den 21. i rekken. Før middagen ble det også vist en filmsnutt fra årets sommertur til Moskva.

Under middagen overrakte lagsleder Tormod Halvorsen tre ferske Holla-Minner til biblioteket ved bibliotekssjef Lillian Nilssen. Per Bernt Tufte fikk julegleder for innsatsen med boken. Ellers mottok Harald Gunnerud julestjerne da han gikk ut av valgkomiteen, det samme gjorde æresmedlem Arne Johan Gjermundsen for sin nye bok og endelig Arne Grotthing som ”representant ” for de mange gode hjelperne i historielaget.

     
      Juletallerken på Vertshuset: Noen av mange medlemmer.

De som var på valg fikk fornyet tillit, og styret for 2008 ser da slik ut: Tormod Halvorsen, leder, Aud Køller, nestleder, Bjørg Namløs, sekr., Gerd Kolle, kass., Jan Odinsen, web-ansv., Vivian Moen, Arne Gautestad, Cato Johnsen og Karin Eide, styremedlemmer.

                    
Kjente fjes på årsmøtet: Fra v. Fylkesbibliotekar Lillian Nilsen, Geir Haatveit, Per Bernt Tufte, Tormod Halvorsen, Ole Moen, Arne Johan Gjermundsen og Arne Grothing
 Som begrunnelse for tildelingen av årets lokalhistoriepris vektla styret ved lagsleder særlig følgende:

Til Geir:
Styret ønsker å hedre den innsats du gjorde - og fortsatt gjør - for å fremme slektsgranskning lokalt. Du var blant de første som startet et systematisk arbeid på dette viktige lokalhistoriske feltet. Dessuten har du skrevet flere artikler i Holla-Minner om ulike næringsmessige virksomheter i ditt nærområde. Som kommunalpolitisk aktiv - og samfunsdebattant - hadde - og har du - alltid et godt øye for vår lokal historie. 
   Styret har desuten merket seg ditt store praktiske og faglige engasjement for Hollahøyden og kirkeruinene. Det er en av våre aller viktigste lokalhistoriske minnesmerker du dermed har arbeidet for. Også for dette uselviske engasjementet tildeles du lokalhistoreprisen. 

Til Ole:
Styret ønsker å hedre den innsats du gjorde for å redde Øvre Verket fra å bli revet, og for arbeidet med å få bygningene fredet. Det var sterke krefter som ønsket å rive disse unike jernverksboligene, men du var kan hende den viktigste aktøren for å få dette forhindret. I din gjerning som ordfører var det heller aldri vanskelig å få øye på ditt engasjement for stedets historiske attraksjoner.
   Styret har også merket seg at du i de senere åre har påtatt deg et sort engasjement for å forskjønne Holla og Nome. I flere tilfeller gjelder dette bygninger og områder med stor lokalhstorisk verdi.

Brukernavn


Passord 

 

HOLLA HISTORIELAGS FORMÅL: Å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie. Laget vil arbeide for å spre kunnskap om vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag i bygda.  

 

 HUSK GRASROTANDELEN! 
   følg oss på facebook!

 


 

Et av Arne Johan Gjermundsens store skriftlige arbeider er HOLLAMÅLET i Nedre Telemark. 
550 sider med tettpakka språkhistorie. Her noen smakebiter: 

Ordtak og vendinger:

*Den sto ut i ville været. 
*Vassgras er godt mot hevelser og byller.  
*År lærer meir enn mange bøker. 
*Den finne lyte som leite vil. 
*Det er ikkje bare tida og pengene som teller. 

*Hvis du går med klena på vranga, varsler det ikkje godt

 

Sammenliknings-uttryk:

*Det går som syl i en sekk.

* Gå på som blinde grisar.

*Det ligg på meg som ei klåte

Klengenavn på B: 

Baronen, Billa, Bispen, Blå-Jallis, Bomull, Borr-Borr, Børtes Engel og Bøtta. 

Og på D: Daff, Daffa, Daffen, Dagros, Dala-Mette, Damen, Dansken, Dead Man Walking og Dikken.


Bruk FORUM.  

Hilsen styret
 
 

Holla Historielag, Krøsset, Jernværksveien 16, 3830 Ulefoss. Mailto: gunnar.sanden@live.com  Leder: Gunnar Sanden, tlf 917 48 130 

Holla Historielag er med i Grasrotandelordningen  Organisasjonsnumer 975 666 646.